Autorijschool zoeken

Autorijschool beginnen

Mensen die rijinstructeur willen worden moeten een WRM-examen afleggen. WRM staat voor ‘Wet rijonderricht motorrijtuigen’ en het examen wordt afgenomen door het Innovam Branchekwalificatie-instituut (IBKI).Nieuwe instructeurs moeten tegenwoordig minimaal een VMBO diploma op zak hebben voordat ze aan de rijopleiding kunnen beginnen. Heeft de aanstaande cursist geen diploma dan zal een geschiktheidstest uitsluitsel moeten geven. Als men slaagt voor de opleiding ontvangt men een certificaat. Om een rijschool te beginnen is het daarna nodig om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel en dient er een BTW nummer aangevraagd te worden bij de belastingdienst.

Autorijschool kiezen

Als cursist is het belangrijk dat je naar een goede autorijschool waar je een hoge kans hebt om op redelijke termijn te slagen. Het CBR heeft een website in het leven geroepen waar mensen kunnen nagaan wat de slagingsresultaten zijn van de lesscholen. Zo kan je dus vooraf controleren wat de prestaties zijn van de autorijschool bij je in de buurt. Waar moet je zoal op letten als je een autorijschool kiest? Heb je een vaste rijinstructeur, heb je een vaste lesauto? Als er een les uitvalt; hoe wordt dan het inhalen geregeld? Welk slagingspercentage heeft de rijschool? Gebruikt de school een instructiekaart waarbij je voortgang wordt vastgelegd? Beschikt mijn rijinstructeur over een WRM-certificaat? Is de prijs voor een rijles voor een uur of voor een kortere periode? Als cursist moet je de autorijschool machtigen om bij het CBR een rijexamen te reserveren. De betaling is vooraf aan de rijschool die op zijn beurt het geld afdraagt aan het CBR.

BOVAG autorijschool

Bij een BOVAG autorijschool heb je de meeste zekerheid dat je een goede rijinstructeur vindt. BOVAG is de branchevereniging van alles wat met een auto te maken heeft en stelt eisen aan zijn leden. Hierdoor wordt het kaf van het koren gescheiden. Uiteraard zijn de lesprijzen wel wat hoger dan bij een rijinstructeur die vanuit huis werkt. Als je rijschool onverhoopt failliet gaat ben je tenminste niet al je geld kwijt maar neemt een ander lid van de organisatie het over.

Starten met een uitkering

Veel mensen zijn in de periode 2008-2012 vanuit een uitkering begonnen met een autorijschool.In 2014 waren er ruim 15.000 bevoegde rijinstructeurs. Dit aantal is echter te hoog en zorgt voor een scherpe prijsconcurrentie. Veel nieuwe rijschoolhouders gingen les geven tegen stuntprijzen die te laag waren om van te leven. Het gevolg was dat bedrijfjes in de problemen kwamen en soms stopten met lesgeven terwijl cursisten wel al autorijlessen hadden vooruitbetaald. Heb je interesse om rijschoolhouder te worden dan is het verstandig om een goed businessplan te maken.

Auto & verzekeringen

Zuinige auto
Taxi Schiphol
Winterbanden
Gehandicapten auto
Bijtelling
Parkeren
Auto tunen
Sloopauto
RDW en kenteken