Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude in Nederland
In 2015 werden ruim 8300 zaken vastgesteld waarbij daadwerkelijk verzekeringsfraude was gepleegd. Het schadebedrag in 2015 bedroeg 79 miljoen euro. In 2014 werden 20.000 onderzoeken naar valse schade claims gedaan en werd in 7762 gevallen het bewijs geleverd. De meeste fraudeplegers komen uit de provincie Flevoland (15.1 geregistreerde fraudes per 10.000 inwoners). Friesland staat onderaan met 8.1 geregistreerde fraudes. De gemiddelde fraudepleger is een man van 40 jaar oud met een auto.

Zwarte lijst

Personen die betrapt worden op het indienen van een valse claim kunnen een boete krijgen van 532 euro. Ook kan de verzekering onderzoekskosten verhalen en moet het onterechte schadebedrag worden terugbetaald. Bovendien kan de verzekeringsnemer op een ‘zwarte lijst’ geplaatst worden. Dit is een database van de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS). Andere verzekeraars worden op die manier gewaarschuwd als ze de database raadplegen. Een vermelding van fraude blijft maximaal 8 jaar lang in de database staan. De betrapte verzekeringsnemer zal in die periode moeilijk een nieuwe autoverzekering of reisverzekering kunnen afsluiten. Vaak zal dit alleen mogelijk zijn tegen een hogere premie of met minder gunstige voorwaarden.

Om op de zwarte lijst te komen moet er wel bewijs van fraude geleverd worden. Een vermoeden van verzekeringsfraude is onvoldoende voor registratie. Consumenten kunnen bij het CIS nagaan of hun gegevens in de database staan. Niet iedereen wordt bij fraude direct opgenomen in de database. Als men de ‘vergissing’ snel toegeeft zal de verzekeraar hier anders mee omgaan dan als men hardnekkig ontkent.

Gelegenheidsfraude

Er zijn twee vormen van verzekeringsfraude: gelegenheidsfraude en professionele fraude. Bij gelegenheidsfraude wordt vaak een hoger bedrag opgegeven dan de werkelijke schade. Bijvoorbeeld een televisie die gekocht is voor 2000 euro en opgegeven wordt voor 3000 euro. Of er wordt ook een ander voorwerp geclaimd dat gestolen is. Soms wordt een valse schade claim buitengewoon knullig gedaan. Een klassiek geval is een mevrouw die op vakantie was geweest in Australie. Ze gaf op dat haar dure tas gestolen was tijdens de vakantie. De verzekeraar vroeg om bewijsmateriaal. De vrouw stuurde daarop een foto waarop ze stond met de tas. Dit was echter wel in de aankomsthal van Schiphol. Op de achtergrond was de aankomsttijd te lezen van haar vlucht uit Australie….

politie

De verzekeraar draagt de zaak over aan de politie als het om een groot schadebedrag gaat of als er meerdere keren een valse claim is ingediend. Als men schuldig wordt bevonden door de politie heeft men een strafblad en kan men gevangenisstraf krijgen.

Auto

Autorijschool zoeken, Schadeauto kopen, Sloopauto, RDW en kenteken, Zuinige auto, Schadevrije jaren, Auto tunen, Taxi Schiphol, Bijtelling, Winterbanden