Tijdelijk contract en woekerpolis

Tijdelijk contract en ziekte

Werknemers met een tijdelijk arbeidscontract mogen niet ontslagen worden tijdens hun ziekte. De werkgever kan het contract verlengen als hij ondanks het ziekteverzuim toch tevreden is over de inzet van de werknemer. Een tijdelijk medewerker van een accountancy- en adviesorganisatie in Nederland kwam onlangs in het nieuws. Hij was een aantal maanden uit de roulatie geweest na een ongeluk met de fiets. Omdat het bedrijf tevreden over hem was werd zijn tijdelijk contract verlengd toen hij weer een paar uur per week ging werken.

Echter dit was tegen het zere been van verzekeraar Avéro Achmea die tegen een contract verlenging was van een arbeidsongeschikte werknemer. De verzekeringsmaatschappij wil nu 9000 euro terug van het accountancybedrijf. Dit geld was uitgekeerd als ziektegeld en Avero wil niet verder opdraaien voor meer ziektegeld nu het arbeidscontract is verlengd. Een rechtszaak dreigt tussen beide partijen.

Woekerpolis

In maart 2014 werd de Commissie Verzekeraars aangesteld door minister Dijsselbloem. Dit was op verzoek van de Tweede Kamer die graag meer informatie wilde hebben over de stand van zaken in deze sector. Een jaar later (in maart 2015) bracht de commissie verslag uit. Ze stelde vast dat de verzekeraars het niet gemakkelijk hebben. Er is veel financiele concurrentie en de reputatie van de branche heeft behoorlijke deuken opgelopen. Veel mensen in Nederland hebben aanzienlijke bedragen verloren met de zgn woekerpolissen die de verzekeraars de afgelopen decennia hebben verkocht. Ook de hoge kosten bij de verzekeringsbedrijven zijn een belemmering voor de groei. De commissie ziet wel kansen liggen voor de verzekeraars door meer verzekeringen te verkopen voor zzp-ers.

In Nederland is de groep zzp-ers fors gegroeid terwijl veel van hen geen pensioen-en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben. De Consumentenbond was zeer kritisch over het rapport van de commissie. Er worden in het rapport geen maatregelen voorgesteld om het vertrouwen van de consumenten te herstellen na de grootschalige woekerpolisaffaire. De bond leest in de rapportage dat consumenten als een bedreiging worden gezien voor de verzekeringsmaatschappijen wanneer ze hun recht willen halen voor een hogere schadevergoeding. Ook de Vereniging Woekerpolis is erg ontevreden over het rapport. De commissie wees vooral op de eigen verantwoordelijkheid van de woekerpolisbezitters. Het Verbond van Verzekeraars daarentegen was zeer ingenomen met de conclusies.